Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

I forlængelsen af den årlige rapport "Danmark og EU-domstolen 2011" skriver formanden Torben Wilken følgende udtalelse:

 

Danmark er altså ikke tilstrækkelig omhyggelig med at gennemføre de direktiver, de selv har medvirket til at få udarbejdet og vedtaget. Det er tankevækkende, men desværre ikke nogen nyhed.  

Det forhold at andre medlemslande er lige så slemme, sjuskede, dårlige, kan aldrig bruges som nogen undskyldning i et demokratisk retssamfund. Hvis vi vil dette europæiske samarbejde og hvis vi vil, at nye medlemsstater og alle de andre medlemsstater i EU, skal efterleve ”Gældende Ret”, ja så må vi fra Danmarks befolkning forlange, at den danske regering lever op til sin forpligtigelse og sit ansvar og ikke fortsætter med at ”snyde på vægten” efter devicen ”Går den lidt længere, så går den” eller ”Den tid der er gået godt, er gået godt”.  

Vedtagelser og formåls hensigter i EU, udmyntet i særlige direktiver, har jo slet ingen mening, hvis de ikke efterleves 100 % som tiltænkt af alle. Når Danmark den ene gang efter den anden omformulerer og leverer sin egen, helt egen særlige fortolkning af en bestemmelse eller en rettighed, ja så kan det kun tages som udtryk for, at man alligevel ikke var enige i det man var med til at udarbejde og få vedtaget, at man er uvederheftig i krop og sjæl.  

Direktiver og Forordninger, traktater og konventioner er alle juridisk bindende umiddelbart og har lov-kraft. Det danske Folketing udarbejder selv love, ministerierne Bekedtgørelser som alle skal følges nøje af alle i Danmark. Hvordan vil man forklare, at samme regel ikke gælder ”Gældende Ret” i vores samarbejde med andre nationer. Moralen er ikke bare stinker råddent, den er slet ikke tilstedeværende eller eksisterende. Kan man som folkevalgt medlem af det danske Folketing vedtage, medvirke og slutteligt stemme for love, der ikke respekterer de aftaler Danmark frivilligt har indgået internationalt og som medlem af EU i fuld overensstemmelse med disses formål og hensigter? Folketinget skylder befolkningen, som den repræsenterer på et mandat, en forklaring og en erklæring om, at det vil man nu omgående rette op på. Dette er ikke et politisk krav. Det er en nødvendighed alle må være enige om er gældende i det danske samfund. 

Når man ikke vil tilslutte sig som den vigtigste målsætning ”Respekt for gældende ret” der er den samme betydning som ”Med ret skal land bygges”, kan man så fortsat være medlem af landes højeste forsamling, Folketinget?

 

Posted by Rolf Thomassen Saturday, September 29, 2012 10:47:00 AM

Comments

Comments are closed on this post.