Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Hvert år pplyser Udlændingestyrelsen resultat-tal for sin virksomhed. Det er en god ting. Så ved vi alle hvad de laver i Ryesgade 53 på Østerbro. Problemet er nare, at pressen ikke forstår tallene og udleder helt forkerte konklutioner på materialet.

Ritzaus som er et nyheds-bureau ejet af nyhedsmedierne i DK er normalt et bureau man kan stole på, men her er den gået helt gal og det skal man ikke kende ret meget til reglerne for at kunne se.

 

EU-lov får udenlandske ægtefæller til landet

skriver DR-nyheder her til morgen.

Der er ikke nogen EU-lov.

EU udsteder ikke love, men aftaler og indgår fælles bestemmelser i form af Forordninger og direktiver. Disse har samtlige medlemslande godkendt og underskrevet højtideligt.

EU´s Grundlæggende frihedsrettigheder står i EU-traktaten, som Danmark, på lige fod med alle de andre medlemslande, har accepteret helt frivilligt at ville respektere og efterleve i praksis. EU-traktaten kan opfattes som "foreningens vedtægter". I disse står der også, hvorledes vedtægterne kan laves om. Alt er helt normalt som vi kender det. Det fremgår af EU-traktaten, at det er en hver unionsborgers ret, frit at kunne rejse/bevæge sig over medlemslandenes nationale grænser uden formaliteter og bosætte sig i et hvilken som helst medlemsland unionsborgeren selv ønsker og det sammen med unionsborgerens familie. Disse bestemmelser var med fra starten, dengang EU hed "Kul- & Stålunionen" og kun omfattede 6 europæiske lande. Det var i 1952, det samme år hvor de fem Nordiske lande Sverige - Norge - Finland - Island og Danmark vedtog Helsingki-traktaten (Folkbogførings-konventionen) der afskaffede brug af nationalitetspas ved grænseovergang og tillod alle statsborgere i disse fem Nordiske lande, frit at vælge, i hvilket Nordisk land, de ville bo og hvor længe. Der skulle ikke nogen tilladelse til, retten var givet i traktaten og det galt naturligvis også dengang, den tilhørende familie. De nordiske lande har aldrig accepteret, at en familie ikke skulle leve sammen som en enhed . Det er grundpillen i vores opfattelse af kernefamilien.

Det er værd at bemørke, at begge sammenslutninger havde det samme menneskelige grundsyn om familien, om bosætning, om ret til at arbejde i et andet medlemsland. Forklaringen er såre enkel, alle landene havde den samme baggrundsviden. Første Verdenskrig, krisen i 30dierne og så Anden Verdenskrig. Befolkningerne i Norden og Europa havde fået nok. Derfor De Europæiske Menneskerettiheder i konventionen EMRK, derfor Nato, derfor FN. Alt sammen for bedre at sikre mod krig og menneskelige overgreb.

Denne historiske kendtsgerning ønske Dansk Folkeparti ikke at vedkende sig til trods for, at alle tiltag bygger på et tilludsfuldt samarbejde mellem selvstændige nationer. Alt er aftalt. Intet er trukket ned over hovedet på nogen. I en hver forsamling, er der aftalt regler for afstemning og vedtagelse. Det er der også i EU. Hvor svært kan det være at forstå. Det er jo det samme system, vi arbejder efter i Danmark, med valg og kompetance. Jo det er svært, for alle dem, der ikke vil acceptere de demokratiske spilleregler og her er Dansk Folkeparti en af de værste, til ikke at ville respektere andres ret, vel at mærke kun der, hvor de selv har en anden mening. Så gælder reglerne nemlig ikke mere. Så er det utidig indblanding, så skal det bare glemmes.

Formanden Torben Wilken

Her er hvad DR-nyheder har skrevet:

 

Kilde: ritzau

 

EU-lov får udenlandske ægtefæller til landet

20. jul. 2012 07.06 Politik DR-nyheder

Metock-dommen og andre EU-regler har fået større betydning, end politikere forudså for fire år siden.

For når en dansker henter sin udenlandske ægtefælle til Danmark, foregår det i hvert niende tilfælde uden om dansk lovgivning. Det viser de seneste tal fra Udlændingestyrelsen, skriver Kristeligt Dagblad.

Sidste år gik 240 - 11 procent - af de i alt 2163 tilladelser til ægtefællesammenføring uden om den danske udlændingelov og i stedet gennem EU-reglerne.

Det er en kraftig stigning i forhold til årene før 2008, hvor den såkaldte Metock-dom fra EU åbnede for, at flere personer kunne ægtefællesammenføres i Danmark.

Steget gennem årene
Andelen af ægtefællesammenføringer gennem EU-reglerne lå i 2006 og 2007 på mellem to og tre procent. Efte dommen i Metock-sagen i 2008 steg andelen til omkring fem procent.

I 2009 steg EU-sagerne til at udgøre omkring 12 procent af alle godkendte sager om ægtefællesammenføring, og samme billede tegner sig i dag.

Generelt har der de seneste år været et fald i antallet af ansøgninger og tilladelser til ægtefællesammenføringer, men i forhold til det samlede antal har EU-sagerne ligget nogenlunde fast mellem 8 og 12 procent.

Muligheden for ægtefællesammenføring uden om de danske krav udløste en heftig debat i sommeren 2008.

Blandt andet frygtede Dansk Folkeparti, at Metock-dommen ville få indvandrere til at strømme til landet. Men den daværende VK-regering forsøgte at dysse sagen ned.

I 2009 udtalte daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), at forudsigelserne om, at Metock-dommen ville betyde en strøm af ansøgninger til Udlændingeservice, ikke havde holdt stik.

Men firedoblingen af tilladelser gennem EU-reglerne viser nu det stik modsatte, mener integrationsordfører for Dansk Folkeparti, Martin Henriksen:

- Det illustrerer, at EU-reglerne stille og roligt æder de danske udlændingeregler op, siger han. Dansk Folkeparti beder nu justitsministeren svare på, hvordan han vil sikre, at stigningen bliver bremset, siger han.

POLI

Posted by Rolf Thomassen Friday, July 20, 2012 9:09:00 AM

Comments

Comments are closed on this post.