Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

I Udlændingestyrelsen i Ryesgade har man nu i flere år gennemført en ny måde at behandle sagerne på. Alt er i dag blevet digitaliseret, d.v.s. at alle dokumenter m.m. bliver overfårt til pc mediet som det første skridt. Førhen blev sagen så videresendt til den afdeling hvor sagen hørte hjemme rent sagsmæsigt. Her blev sagerne så fordelt mellem et hold af sagsbehandlere. Avnet på denne person blev meddelt skriftligt til den person som repræsenterede ansøgeren således at man altid kunne kontakte den rette person som arbejdede med sagen. Blev sagsbehandleren udskiftet, kunne den der tog imod et telefonopkald udefra, med et udlændingenr. Finde frem til, hvem der nu sad med sagen og stille om til vedkommende. Det virkede selvom det ikke afspejlede sig i en hurtig sagsbehandling. Man kunne dog altid drøfte sagens forhold og rette evt. misforståelser. 

Dette system blev ændret totalt. Indledningen med digitalisering af sagen er den samme. Nu sendes sag også videre til den rette afdeling, men så stoppe sagsgangen. Sagerne bliver nu ”stablet” i et til afdelingen oprettet ”TEAM” som omfatter et hold medarbejdere på ca. en håndfuld personer. De gennemgår sagen og dens oplysninger. De sorterer sagerne og de finder svarene på de fleste sager. Man sagsbehandler helt efter egne opfundne fortolkninger som ministeriet har udstukket retningslinierne for. Som den adm. Direktør Henrik Grunnet igen og igen har udtalt: ”Vi administrerer KUN efter de retningslinier som ministeriet har udstukket. Vi gør intet selv. Denne påstand er nu blevet korrigeret til, at US administrerer efter den danske Udlændingelov og dens fortolkninger. Det er helt klart, at den tidligere Departermentschef Claes Nilas mangler som ankermanden og beskytteren. Man føler sig nu lidt mere ”blottet”. 

Fra d. 1. oktober 2012 sker der en stor ændring i Justitsministeriets afd. For Familiesammenføring, asyl m.m. 

Der oprettes en telefon-ø hvor en række medarbejdere bag computerskærme slår sagerne op og orienterer ud herfra. Det bliver herefter ikke mulig at komme i kontakt med den medarbejder som behandler den konkrete sag. Nu er det så at spørgsmålet rejser sig. Er dette offentlighed i Forvaltningen? Er dette god Forvaltning. Når en myndighed ikke finder det oportunt at kommunikere med borgerne om borgernes forhold, så stuvner myndigheden i sin egen selvopfattelse og så går det galt. Så er borgerne ikke længere borgere der skal serviceres, så er de nødvendigheden for at man kan beholde sit arbejde og få løn herfor. Så er en besværliggørelse et middel for en selv til fortsat beskæftigelse.

 

Regeringen har erkendt, at ministeriet ikke kan være ankeindstands for egne instrukser

Gennem de sidste 11 år har ministeriet udstukket de retningslinier som US skulle anvende i sin administration og sine afgørelser. Hvis borgeren så ikke var tilfreds med Udlændingestyrelsens afgørelse. JA! Så kunne afgørelsen klages til ministeriet, det selv samme ministerie, som havde fastlagt retningslinierne i detaljer. Det kan man kalde ihabilitet så det vil noget. Denne erkendelse, som DNM har efterlyst i mange år, er nu endelig sivet ind hos politikkerne og derfor oprettes der et ”Udlændingenævn” pr. 1. januar 2013. Nævnet skal serviceres af de medarbejdere, som i dag arbejder med emneområdet. På denne måde sikre man kontinoteten og den forkerte sagsbehandling, nu bare uden det direkte ansvar.

Det er meget snedigt fundet på og der skal gøres indsigelser mod denne nyskabelse. DNM har besluttet sig. Det her går ikke.

Torben Wilken

Formand

Posted by Rolf Thomassen Thursday, September 13, 2012 6:44:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.