Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

TV2 Nyheder bragte her til aften et indslag om en udvisning af en thailandsk mor til en 2-årig datter (der er dansk statsborger) . Faderen er dansk statsborger.

TV2 skriver på deres hjemmeside:

"Ronnie Rasmussen er gift med thailandske Sumalee Wiannok på tredje år og de bor sammen i Køge. Sammen har de datteren Vanessa på 22 måneder. Men i dag blev den lille familie splittet op. Ronnie Rasmussen og datteren må blive i Danmark, mens moderen nu er sendt på et fly til Thailand. På ubestemt tid".

 

Sagen har været behandlet i Udlændingestyrelsen og er efter de nye regler klaget til det nyoprettet Udlændingenævn, som har afvist, at moderen, den thailandske Sumalee Wiannok, må blive i Danmark indtil klagesagen er behandlet i Udlændingenævnet.

Det er ikke lovligt at adskille familiemedlemmer. Der er det hverken efter EMRK eller efter FN´s Børnekonvention. Begge gælder fuldt ud i Danmark fordi vi er medlem af EU.

Problemet er det klassiske, denne familie har ikke fået den nødvendige vejledning fra personer, der kender til de rettigheder, sådanne familier har. Derfor ser vi det ene tilfælde efter det andet i medierne, når løbet først er kørt. Det er dyre lære penge, men det er også dybt problematisk, at myndighederne ikke vil respektere gældende ret. Dansk ret er ikke opdateret korrekt og det benytter de samme myndigheder til, at behandle sagerne som sager, hvor det er embedsmændene, der skal bevillige en opholdstilladelse. Embedsmændene skal konstaterer rettighedens tilstedeværelse efter den til enhver tid gældende ret. Den thailandske Sumalee Wiannok har naturligvis ret til at få sin sag kørt ved en dansk domstol og her har Højesteret tidligere slået klart fast i en sag fra d. 13. december 2006 der omhandlede en kvinde fra Kosova, som blev udsendt under tidl. minister Rikke Hvilshøj (V)

Højesteret fandt,..." at det offentliges interesse i håndhævelsen af Udlændingeloven under de ovennævnte omstændigheder må vige for den særlige interesse,som ....(kvinden) har i, at familien kan forblive samlet, mens Højesteret behandler ankesagen."

Ministeren måtte derfor bide i det sure æble og omgående give kvinden en indrejse-tilladelse. Den kosovoanske kvinde kom derfor tilbage til DK. Højesteret slog med afgørelsen fast, at hensynet til moderens behov for at være sammen med sin familie, vejede stærkere end myndighedernes krav om en udrejse. Sagen skulle ikke behandles med moderens fravær (i absentia).

Hvor er justitsministeren Karen Hækkerup (MF)(S) henne? Er hun på sommerferie i udlandet?

Link til TV2 Nyheder´s artikel: < http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-07-22-psykisk-syg-mor-smidt-ud-m%C3%A5-efterlade-et%C3%A5rig-datter-i-danmark >

Vi kan ikke gå ind i den konkrete sag og forhindre udsendelsen, men vi kan oplyse om urimelighederne og det ikke lovelige i det der sker.

 

Posted by Torben Wilken Tuesday, July 22, 2014 8:35:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.