Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Søndag d. 4. juni 2017 indgav formanden personligt politianmeldelsen mod ministeren til Københavns Politi på Københavns Hovedbanegård. Politianmeldelsen går på en overtrædelse af ministeransvarlighedsloven.

Københavns politi har nu registreret politianmeldelsen og givet den et journal nummer. Det betyder, at efterforskningen går i gang. Som grundlæggende bevis er fremlagt Folketingets Ombudsmands redegørelse om adskillelsen af de ægtepar som i foråret 2016 tvangsmæssig blev adskilt uden nogen individuel vurdering.

Af hensyn til politiets arbejdsro, har vi ikke ønsket at sagen skulle ud i pressen førend at den var journaliseret og efterforskningen var påbegyndt hvilket som sagt nu er sket. Meddelelsen fik vi her om eftermiddagen på Valdemars dag i går d. 15. juni 2017.

Det er vores opfattelse, at det er en god dag for Danmark og for respekten for gældende ret.

Vi skal her fremhæve, det faktum, at vi nu forventer at dokumenterne, forklaringerne og forhåbentlig der igennem sandheden kommer frem i lyset, her ved politiets medvirken. Kun få kan være interesseret i at de vigtige og korrekte fakta fortsat holdes hemmelige. Det er borgernes ret at få kendtskab til politikerens handlinger og embedsmandens rolle og vejledning. Vi må kunne stole på, at disse mennesker selv overholder gældende lov og ikke politisk provokeret de internationale konventioner

Vi mener selv at følgende fakta skal tages i betragtning:

1.   I hjemlandet hvis ægteskabet er lovligt indgået, skal Danmark som udgangspunkt respekterer det og kan derfor ikke ophævet det.

2.    Det fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention EMRK art 8 + 12 at parterne selv kan vælge at indgå ægteskab og at privatlivets fred skal respekteres.

3.   Der er med vilje ikke angivet nogen alder som minimum eller maksimum for indgåelse af et ægteskab.

4.   EMRK står over national gældende lov. Den har Danmark tilsluttet sig og anerkendt igen ved vores medlemskab af EF nu EU i 1972

 

Vi vil i de kommende dage bringe flere artikler her på hjemmesiden om vore bevæggrunde til at skride til dette alvorlige skridt.

Vi vil også sammenligne denne sag med den berømte "Tamilsag" hvor daværende justitsminister Erik Ninn Hansen (K) blev dømt ved en rigsretssag.

Skrevet af formanden Torben Wilken d. 16. juni 2017

 

Posted by Rolf Thomassen Tuesday, June 27, 2017 1:59:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.