Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Men hun glæder sig til at have bedre tid til at skrive, siger Birthe Rønn Hornbech i en udtalelse ved meddelelsen om ikke at genopstille til Folketingsvalg. Den tid kan hun meget vel få før hun ønsker det selv.

Birthe Rønn Hornbech er et langt mere sammensat menneske, end hun selv fremstiller sig som. Hun har Grundvig som sit forbillede, som den stridige, men hendes påstand om Åndsfrihed, ”Giv Kejserens, hvad Kejserens er og hjertet (GUD), hvad hjertets (GUD´s) er”. ”Lige ret for Loke som for Thor, der knækker filmen for Birthe Johanne Sparrevohn Rønn Hornbech. 

Ved et netop afholdt foredrag om Åndsfrihed holdt i Jægersborg Kirkes Sognegård talte Birthe Rønn Hornbech meget om denne vigtighed og sagde direkte, at Kejserens er i dag Statens i denne forbindelse. Hjertes, GUD´s kom længe før staten.
Om retten til, selv at udvælge sin partner i ægteskabet (EMRK art. 12) , fortalte Birthe Rønn Hornbech, at hun som 19 årig selv brugte denne ret, da hun valge sin kommende ægtemand og han hed Kaj. En person, som hendes far ikke brød sig om. Hendes far sognepræsten Christian Rainold Sparrevohn Rønn bød dog alligevel den unge Kaj velkommen i familien. Han skulle heller ikke blande sig, sagde Birthe i foredraget. Valget var mit alene. Det er jo vores tradition, det byder vores gode opførsel os, at vi gør.

Ved ægteskab bliver vores familie udvidet med svigerfamilien og den byder en velkommen uden nogen krav. Den tilbyder os al den hjælp og støtte vi måtte ønske os. Sådan skulle staten ikke gøre, efter Birthe Rønn Hornbech´s og Anders Fog Rasmussens mening. Nej de måtte gerne gifte sig, men bo sammen i Danmark – Nej det skulle de bestemt ikke. De skulle ud eller adskilles med eller uden børn. Birthe Rønn Hornbech udtalte i valgkampen 2001 at EMRK art. 8 (retten til respekt for familielivet) ikke er nogen ”Hellig Ko”. Det er netop det, den er, Den Europæiske Menneskerrettighedskonvention (EMRK) . Den er borgerens beskyttelse mod magthaveren, her regeringen VK. 

Birthe Rønn Hornbech sad sammen med 2 andre politiske kvinder ovre i det nyoprettede ministerie i Holbergsgade 6 og udformede forslag til den nye Udlændingelov, som blev vedtaget lige før sommerferien 2002. En Udlændingelov, der havde eet eneste formål, nemlig at nedsætte antallet af familiesammenføringer. Loven fik voldsomme konsekvenser for tusindvis af dansk-udenlandske ægteskaber og deres nærmeste familiemedlemmer. Jeg skabte i 2002 ”Sveriges-løsningen” som en modvægt og en redning for alle disse ulykkelige mennesker, hvis eneste brøde var, at de blot havde gjort nøjagtigt som Birthe Rønn Hornbech selv, som 19-årig havde gjort, nemlig selv at have valgt sin ægtefælles uden andres indblanding. 

Giv Kejserens, hvad Kejserens er og GUD hvad GUD´s er. Den holdt ikke, da de ”tre Tanter”, som de blev kaldt i ministeriet, holdt møde og udformede de mest ubehagelige lovparagraffer, der har set dagens lys i nyere tid. Den engelske anerkendte avis The Guardian skrev om Udlændingeloven, der er en ubehagelig tone-sammenfald med tidligere Nationalsocialistiske holdninger. Dansk Folkeparti havde ikke nogen som helst indflydelse på denne lov, det var kun Venstre og de Konservative. Det var deres lov alene.

Birthe Rønn Hornbech udtaler i dette interview: ”- Jeg er ikke død, så det gør ikke nogen forskel for mig. Jeg er bare videre i tilværelsen, og også efter folketinget vil jeg være at finde i spalterne som hidtil.” Det kommer det bestemt nok til at gøre. Men måske ikke lige som her ment. Sagen er jo den, at Birthe Rønn Hornbech ikke levede op til sit ministeransvar i spørgsmålet om statsborgerskab til de statsløse, der havde en konventionsret til statsborgerskab i Danmark. Hun fortsatte den ulovlige administration. Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen vidste naturligvis alt om dette forhold, Birthe tier jo ikke overfor sin formand og statsminister, men han måtte fyre hende, da hun ikke selv ville gå, for ikke at fyre sig selv og dermed selve regeringen. Den nedsatte kommission kommer med sin redegørelse og så kan følgen meget vel være, at det ender med en rigsretssag og en fængselsstraf. Denne sag alene er langt værre end ”Tamilsagen”. Desværre er der mange flere lig i lasten hos Birthe Rønn Hornbech og dem vil hun hverken tale eller skrive om. 

Ved foredraget i Jægersborg fornylig spurgte jeg Birthe, ”Åndsfrihed, er det i DIN optik også retten til ikke at ville svare ?”. Den store forsamling, der massivt lo af et godt hjerte over Birthe´s reaktion i mange minutter, kan bevidne Birthe´s ansigts-udtryk. Spørgsmålet gik rent ind selvom kun Birthe og jeg vidst, hvad jeg spurgte ind til.

Enhver er uskyldig og skal behandles som sådan, indtil retten har talt. Der kommer et retsopgør. Der er alt for mange danske familier, der helt urimeligt er blevet ramt af statens indblanding i privatlivet. Den helt igennem u-kristne, u-lutheranske holdning til andre menneskers soloklare ret til respekt og næstekærlighed, er så belastende, at kravet vil være massivt. Lejligheden har været der mange gange for Birthe Rønn Hornbech, men fortielsen og løgnen har til dato haft magten overfor den ærlighed og meningernes mod denne cand.jur til dato så højlydt markedsfører sig med. Jeg hader ikke, jeg er kristen og står fast i troen. Derfor er jeg så dybt skuffet over kamæleonen Birthe Rønn Hornbech.

Men hun glæder sig til at have bedre tid til at skrive, siger Birthe Rønn Horbech i en udtalelse ved meddelelsen om ikke at genopstille til Folketingsvalg. Den tid kan hun meget vel få før hun ønsker det selv.

 

Posted by Rolf Thomassen Saturday, March 10, 2012 3:36:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.