Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Den irakiske ambassadør i Sverige Hussain Al-Ameri. Har skrevet et brev til Uddannelses departementet (utbildningsdepartementet) i Sverige og meddelt, at Irak vil starte en ren Itakisk Skole op i Sverige og senere, mener han, det vil brede sig til resten af Norden.

Artiklen er bragt i den svenske netavisen Riksdag & Departement under overskriften:

Irak planerar att öppna grundskola i Sverige

Utbildning & Skola

13:25 27 apr. 2012

Irak vill starta grundskolor i Sverige. Utbildningen ska vara på arabiska och riktas in på barn med irakisk bakgrund. Landets ambassadör tror att skolorna kommer att locka tusentals elever.

Som begrundelse anfører ambassadøren:

Før eller senere kommer mange irakere her i Sverge at vende tilbage til Irak. Her vil vi at de skal have en uddannelse som kan fungere i Irak og at de kan sproget Arabisk. Sproget er nøglen for at det skal kunne lykkes.

I brevet til Uddannelsesdepartementet skriver ambassadøren, at skolerne, altså flere, skal tilbyde undervisning i lav- mellem- og højstadie nivue og at den Irakiske stats vil betale alle omkostningerne.

Ambassadøren oplyser videre, at der findes ca. 250.000 borgere med irakiske rødder i Sverige og problemet er, at mange af dem taler og skriver et meget dårligt Arabisk. Mine egne børn ligeså. De foreslåede Irakiske Skoler skulle kunne råde bod på dette problem. 

Da det er svært for mange personer med rødder i Irak at få arbejde i Sverige, vil mange gerne tilbage til Irak hvor det er lettere at finde arbejde, siger den Iranske ambassadør Hussain Al-Ameri.


Det er tanken at de Irakiske Skoler skal virke på samme måde som de Internationale Skoler i Sverige. På sigt er det tanken, at skolerne skal tilbyde en tolv-årig skolegang på lige fod med skolerne i Irak og de skal følge samme skoleplaner. Der skal efter planerne ikke undervises på svensk eller i svenske fag.

Patrik Levin, undervisningsråd vis Skolinspektionen siger til planerne:

Just nu ligger den irakiska skrivelsen på utbildningsdepartementets bord. Om ärendet går vidare blir det sannolikt Skolinspektionen som får pröva ansökan. Och där kan man redan nu peka på en rad problem med de irakiska skolplanerna.

– Det är naturligtvis inte omöjligt att starta en irakisk internationell skola, men huvudmannen måste bland annat visa att det finns en målgrupp som kan gå på skolan, säger Patrik Levin, undervisningsråd vis Skolinspektionen.

Den huvudsakliga målgruppen vid de nio internationella skolor som finns i Sverige i dag är elever som är bosatta här en kortare tid, exempelvis diplomatbarn.

– De flesta barn med irakiska rötter i Sverige tror jag inte kan räknas in i den kategorin, även om det brukar avsättas platser också för andra elevkategorier, säger Patrik Levin.

Ett annat villkor för att starta en internationell skola är att dess värdegrund inte på något avgörande sätt avviker från vad som gäller för den svenska skolan.

Det hör inte till vanligheterna att andra länder anmäler intresse om att starta grundskoleverksamhet i Sverige.

Planerne om de Irakiske Skoler har straks fået mange svenskere op af stolene. Det er ikke velkomst- ord der lyder flest af. Her er et eksempel:

Nej men vad van säger ambassaden, tror han att det bara finns araber i Irak eller. I så fall måste han öppna skolor på kurdiska, turkiska, syrianiska, kildaniska, persiska och listan kan göras hur lång som helst. Om han vill att mäniskor skulle lära sig ett språk då kan ha kvällskurser för dem som vill eller han kanske menar att deras matte är mycket bättre än det man läser här...Är det pengar kanske som lockar.
nej och åter nej

 

Posted by Rolf Thomassen Saturday, April 28, 2012 3:57:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.