Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

DNM skal i Folketinget og tale borgernes sag i udlændingeudvalget UUI. Det sker i morgen tirsdag d. 17. april 2012 kl. 14:30.

I den anledning udtaler formanden Torben Wilken følgende:

 Citat:

Regeringen vil skabe en ny balance i udlændingepolitikken.

Udlændingepolitikken skal være robust og retfærdig. Derfor skal udlændingepolitikken bygge på klare rettigheder og pligter for udlændinge, der ønsker at være en del af det danske samfund.

Citat slut fra Justitsministerens indledning fra L 104 lovforslaget

 

Det er med stor bekymring vi i DNM ser på regeringens og især Justitsministerens udmeldinger ved første behandlingen af L 104.

 

Justitsministeren fremhæver, at det ikke er de store ændringer der kommer til at ske på Udlændingeområdet. Regeringen vil skabe en lovgivning der er både Fair og Rimelig, men hvad dækker disse to ord over? Er det Folketinget der skal være Fair og Rimelig over for Borgerne og deres ret til familieliv i Danmark uanset nationalitet af deres ægtefælle ?

 

Justitsministeren sagde ved førstebehandlingen, at det Regeringen ville, var bare at skrue tiden tilbage til før 2010. Jamen vil det så betyde, at Regeringen alvorligt mener, at alt hvad der er blevet vedtaget fra 2002 og frem til 2010 er lovmedholdeligt. Hvad med alle de tvungne justeringer, som EU-domstolens afgørelser har afstedkommet ?

 

I et Demokratisk retssamfund som det danske, må Folketinget nøje overveje vedtagelse af love, som i deres opbygning og virkemåde er direkte lovstridige. Borgernes rettigheder jævnfør de Internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, og de traktatmæssige forpligtigelser, som Danmark har bl.a. overfor EU. Dette skulle garantere danske statsborgeres rettigheder, og burde ikke være afhængige af skiftende politiske strømninger og konstellationer. 

 

I national lovgivning, hvor Internationale konventioner og vores medlemskab af EU, De Grundlæggende Frihedsrettigheder, EMRK og Grundloven ikke står i vejen, kan politisk forlig om lovgivning naturligvis indgås, hvis ”lovgivningen trækker i den rigtige retning”. Men dette gælder kun der. At gøre ny lovgivning lidt mindre lovstridigt, er ikke i orden. Det er reelt problematisk og dermed Grundlovsstridigt.

 

Det er Udvalgets opgave at sikre, at lovligheden af den lovgivning, der behandles i udvalget, lever op til lovmedholdeligheden i henhold til anden lovgivning der har forrang for den påtænkte lovgivning. Derfor er vi i DNM dybt bekymret for den manglende vilje til at ville fjerne alle de lovstridige forslag og bestemmelser der forefindes i L 104. Familiesammenføring er en rettighed som der ikke lovligt kan stilles yderligere krav til, hverken økonomiske eller andre politisk betonede krav. Familiesammenføring er en menneskerettighed og det ser ud til, at visse medlemmer af Folketinget helt har set bort fra dette faktum.

Posted by Rolf Thomassen Monday, April 16, 2012 11:08:00 AM

Comments

Comments are closed on this post.