Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Så har Birthe Rønn Hornbech (MF)(V) taget sin endelige beslutning. Hun har i fredags d. 9. marts 2012 på et møde meddelt sin kredsbestyrelse, at de må finde en anden kandidat til Folketinget, for hun har besluttet ikke at ville stille op mere til folketingsvalg.

Beslutningen har længe været under overvejelse og en truende fatal konklusion fra den nedsatte kommission til undersøgelse af hendes ministeransvar i de statsløses statsborgersag, er nok særdeles nærværende i den forbindelse. Birthe Rønn Hornbech ved jo godt selv, hvilke lig hun har i skabet. Det er jo ikke kun den sag, hun blev fyret på af tidl. Lars Løkke Rasmussen (MF)(V), som er tyngende. Der er meget mere alvorligt tyngende for hendes ministeransvar.

Birthe Rønn Hornbech fulde navn er Birthe Johanne Sparrevohn Rønn Hornbech. Hun er født d. 18. oktober 1943 i København som datter af sognepræst Christian Rainold Sparrevohn Rønn og hustruen exam.pharm. Ellen Kryger Rønn.

Birthe Rønn Hornbech blev Folketingskandidat første gang i 1976 i Køgekredsen og her har hun været opstillet lige siden.

Birthe Røn Hornbech kom i Folketinget første gang ved valget 10. januar 1984 og frem til valget 8. september 1987. Her blev hun ikke genvalgt.

Ved valget 12. december 1990 blev hun valgt igen og har så siddet i Folketinget lige siden. Det bliver sammenlagt til ca. 25 år.
Birthe Rønn Hornbech har kun haft en ministerperiode og det var som Minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister fra 23. november 2007 til 8. marts 2011 hvor hun som sagt blev fyret af sin statsminister.

Uddannelse og erhverv
Birthe Rønn Hornbech blev student fra Aurehøj Gymnasium i 1963.

Hun blev Cand.jur. i 1971 og Politifuldmægtig i 1971.
Har været Vicepolitimester, fra 1981 bl.a. på motorkontoret i Rødovre.
Hun har været lærer på Politiskolen i to perioder, nemlig 1978-1984 og 1988-1990.
Efter sin fyring som minister i 2011 har hun været Ordfører vedrørende grønlandske forhold.

Posted by Rolf Thomassen Friday, March 09, 2012 12:50:00 PM

Comments

Comments are closed on this post.