Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Overholder Danmark EU vedtagne bestemmelser 

I forlængelsen af den årlige rapport "Danmark og EU-domstolen 2011" skriver formanden Torben Wilken følgende udtalelse: Danmark er altså ikke tilstrækkelig omhyggelig med at gennemføre de direktiver, de selv har medvirket til at få udarbejdet og vedtaget. Det er tankevækkende, men desværre ikke nogen nyhed. Det forhold at andre medlemslande er lige så slemme, sjuskede, dårlige, kan aldrig bruges som nogen undskyldning i et demokratisk retssamfund. Hvis vi vil dette europæiske samarbejde og hvis vi vil, at nye medlemsstater og alle de ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, September 29, 2012 10:47:00 AM

Der er sket ændringer i Folkebogføringen i Sverige 

Der er kommet en ny instruks til Skatteverket i hele Sverige. Nu skal ”OPHOLDSRETTEN” for den som vil folkbogføres i Sverige prøves. Dette betyder, at Skatteverket skal foretage en prøvning om den tilflyttende har en opholdsret efter EU-retten, det helt samme som Migrationsverket gennemføre i dag. Dette gælder også for familiemedlemmer. Er familiemedlemmet en IKKE Unionsborger, ja så skal der fremvises 3 lønsedler og bevis for at der er tegnet en total Sygeforsikring for sådanne borgere. Formanden Torben Wilken har taget sagen op med ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Thursday, September 13, 2012 7:24:00 PM

Ny tider – Nye metoder – Nye begrænsninger 

I Udlændingestyrelsen i Ryesgade har man nu i flere år gennemført en ny måde at behandle sagerne på. Alt er i dag blevet digitaliseret, d.v.s. at alle dokumenter m.m. bliver overfårt til pc mediet som det første skridt. Førhen blev sagen så videresendt til den afdeling hvor sagen hørte hjemme rent sagsmæsigt. Her blev sagerne så fordelt mellem et hold af sagsbehandlere. Avnet på denne person blev meddelt skriftligt til den person som repræsenterede ansøgeren således at man altid kunne kontakte den rette person som arbejdede med sagen. Blev ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Thursday, September 13, 2012 6:44:00 PM

Det roder fortsat i Justitsministeriets telefonomstilling 

Den nye regering forstod at det gamle ministerie for Flygtninge, Indvandere og Integration havde en kultur som man nødvendigvis måtte gøre op med. Det gjorde man så ved at nedlægge det og splittet dets funktioner og medarbejdere. Ide´n og hensigten var god nok, MEN måden det skete på var ganske enkelt håbløs amatøragtigt. Først fjernede man ”skurken” bag den besyndelige administration og fortolkning af gældende ret på området Familiesammenføring og EU-ret selv departementschefen Claes Nilas og bad ham tage de medarbejdere med sig som han selv ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Thursday, September 13, 2012 6:39:00 PM

Nye tal fra Udlændingestyrelsen viser en procentvis stigning i antallet af familiesammenføring efter EU-retten 

Hvert år pplyser Udlændingestyrelsen resultat-tal for sin virksomhed. Det er en god ting. Så ved vi alle hvad de laver i Ryesgade 53 på Østerbro. Problemet er nare, at pressen ikke forstår tallene og udleder helt forkerte konklutioner på materialet. Ritzaus som er et nyheds-bureau ejet af nyhedsmedierne i DK er normalt et bureau man kan stole på, men her er den gået helt gal og det skal man ikke kende ret meget til reglerne for at kunne se. EU-lov får udenlandske ægtefæller til landet skriver DR-nyheder her til morgen. Der er ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Friday, July 20, 2012 9:09:00 AM

3 år i Taleban's fangenskab - Håbløs kamp i Danmark 

Der er krig i Afghanistan og Danmark deltager aktivt i denne krig, en kamp mod en stammebevægelse, der har deres helt egne normer og leveregler, nogle vi i den civiliserede verden, for længst har lagt bag os. Stammebevægelsen hedder Mujahidin, Taleban og kom til magten i et politisk tomrum i Afghanistan. Bevægelsen hylder den Suni-muslimske udgave af Islam. Den fører en skånselsløst hellig religionskrig og målet er, at alle skal leve efter Talebanernes religiøse overbevisninger. Parolen er klar. Enten indordner man sig 100 % de religiøse ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Friday, June 29, 2012 10:16:00 AM

Dønninger efter dommen i Højesteret 

Formanden udtaler i forbindelsen med de politiske udtalelser efter dommen i Højesteret følgende: Det er i bedømmelsen af dommen i Højesteret værd at bemærke, at der blev anlagt 3 påstande, hvoraf kun den ene gav medhold, nemlig den tredje påstand. Afgørelsen at der var u-proportionalitet i kravet om nat-ophold i lejren og mødepligtens hyppighed. Begrundelsen skal findes konkret i hele sagsforløbet og udlændingens opførsel. Højesteret træffer med dommen en afgørelse, som ikke ses behandlet/bedømt ved Menneskerettighedsdomstolen i det ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, June 02, 2012 10:11:00 PM

Højesterets Afgørelser om opholds- og meldepligt ugyldige  

Afgørelser om opholds- og meldepligt ugyldige 01-06-2012 Sag 10/2011 Dom afsagt den 1. juni 2012. A mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration) Udlændingeservices og Integrationsministeriets afgørelser om opholds- og meldepligt for en udlænding på tålt ophold var ugyldige Udlændingen blev ved dom af 26. juni 2006 idømt 1 år og 6 måneders fængsel for medvirken i hashhandel på Christiania og udvist af Danmark med indrejseforbud i ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, June 02, 2012 12:48:00 AM

Iraks ambassadør i Sverige skaber røre og protester 

Den irakiske ambassadør i Sverige Hussain Al-Ameri. Har skrevet et brev til Uddannelses departementet (utbildningsdepartementet) i Sverige og meddelt, at Irak vil starte en ren Itakisk Skole op i Sverige og senere, mener han, det vil brede sig til resten af Norden. Artiklen er bragt i den svenske netavisen Riksdag & Departement under overskriften: Irak planerar att öppna grundskola i Sverige Utbildning & Skola 13:25 27 apr. 2012 Irak vill starta grundskolor i Sverige. Utbildningen ska vara på arabiska och riktas in på barn ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, April 28, 2012 3:57:00 PM

DNM går i Folkeringet i morgen tirsdag d. 17. april 2012 kl. 14:30 

DNM skal i Folketinget og tale borgernes sag i udlændingeudvalget UUI. Det sker i morgen tirsdag d. 17. april 2012 kl. 14:30. I den anledning udtaler formanden Torben Wilken følgende: Citat: Regeringen vil skabe en ny balance i udlændingepolitikken. Udlændingepolitikken skal være robust og retfærdig. Derfor skal udlændingepolitikken bygge på klare rettigheder og pligter for udlændinge, der ønsker at være en del af det danske samfund. Citat slut fra Justitsministerens indledning fra L 104 lovforslaget Det er med stor ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Monday, April 16, 2012 11:08:00 AM
Page 2 of 5 << < 1 2 3 4 5 > >>