Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Sådan slap jeg fri af 3 års fangenskab af Taliban i Afhganistan 

Læs også den første beretning Klik på juni 2012 i højre kollonne og find så 3 år i Taleban's fangenskab - Håbløs kamp i Danmark Af Formanden TW den 29-06-2012 10:16 Sådan slap jeg og min bror fri af Taliban på mirakuløs vis Formanden indleder med følgende oplysning: Når man har været en tur i Helvede og hvert minut har levet under primitiv rå vold, permanente ydmygelser under umenneskelige forhold, set den ene medfange efter den anden blive tæsket til døde for øjnene af dig selv gennem 3 år, er det et under at manoverlever som ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, September 29, 2012 11:19:00 AM

Uddrag af den årlige rapport ”Danmark og EU-domstolen 2011” 

Uddrag af den årlige rapport ”Danmark og EU-domstolen 2011” Link til den fulde rapport på dansk: http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/EUU/bilag/584/1153891/index.htm FORBEDRET ADGANGTIL EU-DOMSTOLENSRETSPRAKSIS I 2011 introducerede EU-dom-stolen en ny søgemaskine på sin hjemmeside: www.curia.europa.eu. Det er nu for første gang muligt atsøge elektronisk i al domspraksis fra alle EU’s retsinstanser tilbage til 1952. Samtidig blev der også givet adgang til elektronisk søgning i EU-domstolens bibliotek, der aktuelt omfatter mere ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, September 29, 2012 10:54:00 AM

Overholder Danmark EU vedtagne bestemmelser 

I forlængelsen af den årlige rapport "Danmark og EU-domstolen 2011" skriver formanden Torben Wilken følgende udtalelse: Danmark er altså ikke tilstrækkelig omhyggelig med at gennemføre de direktiver, de selv har medvirket til at få udarbejdet og vedtaget. Det er tankevækkende, men desværre ikke nogen nyhed. Det forhold at andre medlemslande er lige så slemme, sjuskede, dårlige, kan aldrig bruges som nogen undskyldning i et demokratisk retssamfund. Hvis vi vil dette europæiske samarbejde og hvis vi vil, at nye medlemsstater og alle de ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, September 29, 2012 10:47:00 AM

Der er sket ændringer i Folkebogføringen i Sverige 

Der er kommet en ny instruks til Skatteverket i hele Sverige. Nu skal ”OPHOLDSRETTEN” for den som vil folkbogføres i Sverige prøves. Dette betyder, at Skatteverket skal foretage en prøvning om den tilflyttende har en opholdsret efter EU-retten, det helt samme som Migrationsverket gennemføre i dag. Dette gælder også for familiemedlemmer. Er familiemedlemmet en IKKE Unionsborger, ja så skal der fremvises 3 lønsedler og bevis for at der er tegnet en total Sygeforsikring for sådanne borgere. Formanden Torben Wilken har taget sagen op med ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Thursday, September 13, 2012 7:24:00 PM

Ny tider – Nye metoder – Nye begrænsninger 

I Udlændingestyrelsen i Ryesgade har man nu i flere år gennemført en ny måde at behandle sagerne på. Alt er i dag blevet digitaliseret, d.v.s. at alle dokumenter m.m. bliver overfårt til pc mediet som det første skridt. Førhen blev sagen så videresendt til den afdeling hvor sagen hørte hjemme rent sagsmæsigt. Her blev sagerne så fordelt mellem et hold af sagsbehandlere. Avnet på denne person blev meddelt skriftligt til den person som repræsenterede ansøgeren således at man altid kunne kontakte den rette person som arbejdede med sagen. Blev ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Thursday, September 13, 2012 6:44:00 PM

Det roder fortsat i Justitsministeriets telefonomstilling 

Den nye regering forstod at det gamle ministerie for Flygtninge, Indvandere og Integration havde en kultur som man nødvendigvis måtte gøre op med. Det gjorde man så ved at nedlægge det og splittet dets funktioner og medarbejdere. Ide´n og hensigten var god nok, MEN måden det skete på var ganske enkelt håbløs amatøragtigt. Først fjernede man ”skurken” bag den besyndelige administration og fortolkning af gældende ret på området Familiesammenføring og EU-ret selv departementschefen Claes Nilas og bad ham tage de medarbejdere med sig som han selv ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Thursday, September 13, 2012 6:39:00 PM