Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

3 år i Taleban's fangenskab - Håbløs kamp i Danmark 

Der er krig i Afghanistan og Danmark deltager aktivt i denne krig, en kamp mod en stammebevægelse, der har deres helt egne normer og leveregler, nogle vi i den civiliserede verden, for længst har lagt bag os. Stammebevægelsen hedder Mujahidin, Taleban og kom til magten i et politisk tomrum i Afghanistan. Bevægelsen hylder den Suni-muslimske udgave af Islam. Den fører en skånselsløst hellig religionskrig og målet er, at alle skal leve efter Talebanernes religiøse overbevisninger. Parolen er klar. Enten indordner man sig 100 % de religiøse ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Friday, June 29, 2012 10:16:00 AM

Dønninger efter dommen i Højesteret 

Formanden udtaler i forbindelsen med de politiske udtalelser efter dommen i Højesteret følgende: Det er i bedømmelsen af dommen i Højesteret værd at bemærke, at der blev anlagt 3 påstande, hvoraf kun den ene gav medhold, nemlig den tredje påstand. Afgørelsen at der var u-proportionalitet i kravet om nat-ophold i lejren og mødepligtens hyppighed. Begrundelsen skal findes konkret i hele sagsforløbet og udlændingens opførsel. Højesteret træffer med dommen en afgørelse, som ikke ses behandlet/bedømt ved Menneskerettighedsdomstolen i det ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, June 02, 2012 10:11:00 PM

Højesterets Afgørelser om opholds- og meldepligt ugyldige  

Afgørelser om opholds- og meldepligt ugyldige 01-06-2012 Sag 10/2011 Dom afsagt den 1. juni 2012. A mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration) Udlændingeservices og Integrationsministeriets afgørelser om opholds- og meldepligt for en udlænding på tålt ophold var ugyldige Udlændingen blev ved dom af 26. juni 2006 idømt 1 år og 6 måneders fængsel for medvirken i hashhandel på Christiania og udvist af Danmark med indrejseforbud i ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, June 02, 2012 12:48:00 AM