Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Men hun glæder sig til at have bedre tid til at skrive, siger Birthe Rønn Hornbech (MF)(V) 

Men hun glæder sig til at have bedre tid til at skrive, siger Birthe Rønn Hornbech i en udtalelse ved meddelelsen om ikke at genopstille til Folketingsvalg. Den tid kan hun meget vel få før hun ønsker det selv. Birthe Rønn Hornbech er et langt mere sammensat menneske, end hun selv fremstiller sig som. Hun har Grundvig som sit forbillede, som den stridige, men hendes påstand om Åndsfrihed, ”Giv Kejserens, hvad Kejserens er og hjertet (GUD), hvad hjertets (GUD´s) er”. ”Lige ret for Loke som for Thor, der knækker filmen for Birthe Johanne ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, March 10, 2012 3:36:00 PM

Birthe Rønn vil ikke stille op til næste valg 

Så har Birthe Rønn Hornbech (MF)(V) taget sin endelige beslutning. Hun har i fredags d. 9. marts 2012 på et møde meddelt sin kredsbestyrelse, at de må finde en anden kandidat til Folketinget, for hun har besluttet ikke at ville stille op mere til folketingsvalg. Beslutningen har længe været under overvejelse og en truende fatal konklusion fra den nedsatte kommission til undersøgelse af hendes ministeransvar i de statsløses statsborgersag, er nok særdeles nærværende i den forbindelse. Birthe Rønn Hornbech ved jo godt selv, hvilke lig hun har i ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Friday, March 09, 2012 12:50:00 PM