Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

DNM har skrevet til Københavs Politidirektør 

Den meget omtalte massefriheds berøvelse der fandt sted på Amagerbrogade under klimatopmødet i Bella Centret har været behandlet i ØL og er blevet kendt ulovlig. Fakta om sagen: I alt skete der frihedsberøvelse af ca. 2.000 personer under demonstrationerne ved FN’s klimakonference COP 15 i København tilbage i december 2009. Med ganske enkelte undtagelser, tilkendte ØL i sidste uge ved dom 250 af demonstranterne medhold i, at anholdelserne var ulovlige. Østre Landsretten slog i dommen samtidig fast, at anholdelserne på Amagerbrogade af 178 af ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Wednesday, February 08, 2012 2:13:00 PM

Systematisk svarskrivelse og orientering om sagsbehandlingen skal ske siger Folketingets Ombudsmand 

Det er ikke altid at embedsmændene lever op til kravet om løbende orientering i sager i Udlændingeservice og ministeriet ved klager. Da der ofte sker overgivelse af sager til andre embedsmænd, er det afgørende nødvendigt at man bliver holdt orienteret. De lange sagsbehandlingstider er i forvejen et stort problem for borgeren og den bliver jo ikke kortere af at en ny sagsbehandler skal sætte sig ind i papirdyngerne hvis størrelse er politisk betinget i urimelige krav om oplysninger der reelt intet har med sagen at gøre. Læs Ritzau meddelelsen ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Wednesday, February 08, 2012 2:09:00 PM

Mulighed for genoptagelse af sager om opholdstilladelse (genopdragelse) 

Med vanlig langsommelighed har Justitsministeriet nu besluttet sig til at ændre praksis i de sager som omhandler bortfald af opholdstilladelse ved gennemført ”opdragelsesrejse”. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i Strassburg afgjorde dette spørgsmål i en sag mod Danmark i juni 2011. Danmarks praksis blev dømt ulovlig i henhold til den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Med vanlig praksis vælger Danmark at fortolke dommen meget snævert for derved at fastholde mest mulig af den førte Udlændingepolitik. Det forhold at man ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Monday, February 06, 2012 1:24:00 PM

Fortsat stort rod i ministerium efter flytning 

Vi har tidligere for nogle dage siden skrevet om den fysiske flytning der nu sker fra Holbergsgade 6 til Slotholmsgade 10. Det drejer sig om dele af det gamle ”Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration” nu Justitsministeriet afdeling for Asyl og visum og Familiesammenføring. Flytningen er sket både onsdag-torsdag d. 25. -26. januar og 1. - 2. februar 2012. Når flytningen har været planlagt i så lang tid, er det opsigtvækkende at det ikke er sket med en større omtanke og planlægning. Kontorerne var slet ikke gjort klar i ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, February 04, 2012 3:50:00 PM

Dom fra Højesteret maner til eftertanke 

Tysk taxichauffør idømt 40 dages fængsel for overtrædelse af udlændingeloven, idet det blev lagt til grund, at det fornødne forsæt forelå Højesteret har d. 9. januar 2012 afsagt en dom der må mane til eftertanke. Sagen har været omtalt i medierne tidligere og handler om en tysk Taxifører der kørte 3 afghanske statsborgere fra Hamburg til Danmark over den dansk/tyske grænse uden at sikre sig, at de lovligt kunne indrejse i DK. Højesteret siger klart, at man skal være særdeles opmærksom, hvis man kører nogle udlændinge over grænsen til Danmark. ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, February 04, 2012 2:47:00 PM