Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Formanden ønsker alle et godt Nytår. 

Formanden for DNM håber alle har haft en dejlig JUL og ønsker alle det bedste for det nye år 2012 Endnu et år er gået og det er tid at se tilbage på året 2011, som netop nu synger på sidste vers. Hvad var vores forventninger og hvad bragte året os af indrømmelser på borgernes rettigheder og den administrative efterlevelse af gældende ret ? Lad det stå krystal klart for alle, i DNM taler her i denne forbindelse ikke om andet end en korrekt efterlevelse af det som er gældende ret. Den ret embedsværket til enhver tid skal forsvare og sikre ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Friday, December 30, 2011 8:48:00 PM